14101 (2)
Принят: 20.12.2017 в 07:03
— Девушка, а ведь я абсолютно свободен!
— Подождите, мужчина, давайте уточним — свободен или нахрен никому не нужен?