22141 (-3)
Принят: 22.08.2021 в 07:01
Тра-та-та, тра-та-та! Размножаем мы кота! Глупая котяра! В ксероксе застряла!